Bel ons: 0172 - 764 777

Electro acupunctuur

Electro acupunctuur

BIORESONANTIE VOLGENS VOLL / MESOLOGIE

Electro-acupunctuur is een moderne vorm van onderzoek waarbij reacties van het lichaam cijfermatig worden vastgelegd. Hiermee is het mogelijk disfuncties op te sporen en het “mogelijk effect” van ondersteunende medicatie d.m.v. testampullen te meten. Ook kunnen op deze manier eventuele blokkades, stoorvelden of allergieën achterhaald worden, of schadelijke bijwerkingen van geneesmiddelen worden opgespoord. Dit is vergelijkbaar met Mesologie. Met behulp van een apparaat wordt de elektrische weerstand ten opzichte van stroom gemeten in bepaalde acupunctuurpunten, gelegen op meridianen.
Deze meridianen hebben een directe verbinding met de organen. 
Deze meting levert dus cijfers, die inzicht geven in de energieverhoudingen 
in een organisme. De (Chinese) diagnose wordt dan meer concreet. 
Bij bioresonantie gaat men ervan uit dat het menselijk lichaam als zender en ontvanger op kan treden van electromagnetische trillingen.
 
WAT GEBEURT ER PRECIES?
De huidweerstand in microampère op het uiteinde van de energiebaan (meridiaan), ligt normaal tussen de 40 en 50 microamp., op een schaal van 
0 tot 100 en de wijzer dient stil te staan. Het gaat hier niet om absolute waarden, maar om de tendens. Er wordt voornamelijk gemeten op acupunctuurpunten aan de uiteinden van de vingers en tenen, ter hoogte van het nagelbed. De beoordeling van de meting berust voornamelijk op de ervaring van de therapeut. Deze manier geeft geen uitsluitsel over “westerse” diagnostiek maar biedt wel de mogelijkheid tot het herstellen van de energiebalans. Door testampullen op te nemen in het meetcircuit wordt de meting beïnvloed, hierdoor is het “mogelijk effect” van ondersteunende medicatie te meten. Dus naast het stellen van een diagnose kan getest worden welke medicatie het meest geschikt is om het herstel te bevorderen. 
 
Samen met de pols- en tongdiagnose (klassieke acupunctuur) geeft dit een basis tot het zetten van naaldjes.
 
Electro-acupunctuur is ook een behandeling, waarbij de naalden zwak-elektrisch gestimuleerd worden. Dit is zeer effectief bij pijnklachten.