Bel ons: 0172 - 764 777

Burger Service Nummer

Burger Service Nummer
BURGER SERVICE NUMMER
Het burgerservicenummer
(BSN) in de zorg.
 
Een uniek en persoonsgebonden
nummer voor betrouwbare uitwisseling
van uw gegevens in de zorg. 
 
Wie moet zich kunnen legitimeren?
Iedereen die gebruik maakt van zorg moet zichk unnen legitimeren. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich legitimeren met een eigen identiteits­document of met het paspoort van één van hun ouders waarin zij zijn bijgeschreven.

Hoe is uw privacy geregeld?
Voor het gebruik van het BSN in de zorg gelden speciale regels en wetten. Dat is gedaan om uw privacy goed te regelen. Er is de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet geneeskundige behandelovereenkomst. Deze wetten zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw BSN alleen gebruikt mag worden door de zorgverlener die u behandelt of door de zorgverzekeraar waarbij u staat ingeschreven. Er wordt een overzicht bijgehouden van alle zorgverleners die uw BSN opvragen. U heeft het recht om dit overzicht op te vragen. Wilt u een overzicht van alle zorgverleners die uw BSN hebben opgevraagd? Kijk dan voor meer informatie op www.infoBSNzorg.nl.

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Kijk dan op www.infoBSNzorg.nl of bel met de servicedesk van het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD, op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 - 232 43 42 (€ 0,10 per minuut). Zorgverleners die gebruikmaken van uw BSN gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Toch kan het gebeuren dat u zelf of een zorgverlener een fout ontdekt in uw BSN of in de gegevens die aan uw BSN zijn gekoppeld. Bespreek dan met uw zorgverlener hoe de fout opgelost kan worden. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met het BSN-punt, telefoonnummer 088 - 900 10 10. U kunt hier ook terecht met algemene vragen over het BSN. Deze folder kunt u bestellen bij Postbus 51, telefoon 0800 - 8051 (gratis).
Het Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD is een initiatief van het ministerie van VWS, Nictiz en CIBG.