Bel ons: 0172 - 764 777

Traditionele Chinese Geneeskunde

ACUPUNCTUUR IS EEN ONDERDEEL VAN DE TCM

De TCM, ofwel de Traditional Chinese Medicine, zoals de gangbare internationale term luidt, is de verzamelnaam van de diverse vormen van Chinese geneeskunde, waar acupunctuur een belangrijk onderdeel van is. Naast acupunctuur maken de Chinese kruiden kunde, voeding en dieet evenals de lichaamsoefeningen Tai Qi en Qi Gong deel uit van de TCM behandeling. 
De TCM vindt haar wortels in het taoïsme. Een filosofie die uitgaat van de samenhang en de balans tussen mens en omgeving op elk denkbaar niveau. De verbindende factor is het begrip “energie”. Energie die in zijn dichtste vorm materie wordt en in zijn meest ijle vorm zorgt voor kosmische processen. Het is dus in feite dezelfde energie die zorgt voor de opeenvolging van de seizoenen en voor eb en vloed, als voor onze warmtehuishouding, voor onze immuniteit, voor onze spijsvertering, voor ons stemgeluid. Deze energie maakt ons onlosmakelijk verbonden met de wereld om ons heen. De beweging van energie, zowel binnen ons lichaam als tussen ons en de buitenwereld, wordt veroorzaakt door de spanning tussen de twee energetische tegenpolen: 
Yin en Yang