Bel ons: 0172 - 764 777

Werkingsprincipe

WERKINGSPRINCIPE

Alle grondstoffen die gebruikt worden voor de bereiding van homeopathische geneesmiddelen, worden zorgvuldig gecontroleerd op identiteit, zuiverheid en kwaliteit. Als een grondstof in een farmacopee voorkomt, moet zij aan de daarin omschreven eisen voldoen. Een farmacopee is een officieel handboek met eisen waaraan de grondstoffen, gebruikt bij de bereiding van geneesmiddelen moeten voldoen. Homeopathica worden voor ongeveer 80% bereid uit planten of uit plantaardige producten. Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van dierlijke producten en mineralen. Tenslotte kunnen ze gebaseerd zijn op enkele ziektestoffen. De basis voor de bereiding van elk homeopathisch geneesmiddel is de oertinctuur (Ø), oftewel de oerstof. Doordat de oertinctuur nog onbewerkt is, is het de meest geconcentreerde vorm van de grondstof. Allereerst moeten de gezondheid en de identiteit van de plant vastgesteld worden (ervan uitgaande dat de grondstof aan een plant wordt onttrokken). Daarna worden vreemde en onwerkzame delen van de plant verwijderd. De onderdelen die overblijven, worden vermalen en vermengd met alcohol. Dit mengsel laat men trekken; maceren. Na het maceren wordt de brij (één tot enkele weken later) uitgeperst en gefiltreerd. Zo verkrijgt men de oertinctuur, die als fytotherapeuticum gebruikt kan worden of bereid als homeopathisch geneesmiddel door het te potentiëren
 
Het potentiëren van de oertinctuur is het stapsgewijs verdunnen en schudden ervan. De vloeibare verdunningen die na elke stap ontstaan, worden diluties genoemd. Een proces dat door Hahnemann is uitgevonden: de meerglasmethode. Deze methode houdt in dat voor iedere potentie een ander flesje gebruikt wordt. Om de negatieve effecten (vergiftigingen) van het geneesmiddel te verminderen en de positieve effecten (werkzaamheid) ervan te vergroten, zocht hij naar de laagst mogelijke dosis van een grondstof waarbij toch een duidelijk effect was. Hij kwam er proefondervindelijk achter dat het middel een beter effect had als de verdunning vooraf werd geschud. Zelfs na veel verdunningen bleek het middel op deze manier nog een genezende werking te hebben. Daarom wordt sindsdien na elke verdunningsstap de verdunning geschud: dynamiseren. Elk tussenproduct is een potentie. Op de verpakkingen van homeopatica staat een code die de verdunningsfactor aangeeft met een letter en daarachter met een cijfer het aantal verdunningstrappen.